Kursöversikt

Nedan finner du en översikt över våra kurser och certifieringar i PRINCE2

Certifieringskurser

PRINCE2 Foundation

Certifieringspaket som ger god grundkunskap och förståelse för PRINCE2

Vill du lära dig en mångsidig och mycket använd metod för projektarbete? Då kan PRINCE2 vara det bästa valet, här lär du dig alla grunderna.

Hur vill du genomföra kursen?

PRINCE2 Practitioner

Certifieringspaket som ger avancerad förståelse för applikation och anpassning av PRINCE2

Har du redan certifierat dig i PRINCE2 Foundation och vill ha en djupare förståelse för projektarbete? Om så är fallet bör du titta närmare på PRINCE2 Practitioner.

Hur vill du genomföra kursen?

PRINCE2 Foundation + Practitioner

Certifieringspaket som ger grundläggande och avancerad förståelse för användningen av PRINCE2

PRINCE2 Foundation + Practitioner är ett kombinationspaket som ger dig en omfattande certifiering inom projektledning och PRINCE2.

Hur vill du genomföra kursen?

PRINCE2 Agile® Foundation

Klassrumskurs i PRINCE2 Agile® Foundation som ger grundläggande förståelse för användningen av flexibla metoder i kombination med PRINCE2.

PRINCE2 Agile® Practitioner

E-learnings kursen PRINCE2 Agile Practitioner bygger på projektmetoden PRINCE2 - i kombination med agila metoder såsom Scrum, Kanban och Lean Startup. 

PRINCE2 Agile® Foundation +  Agile® Practitioner

Klassrums baserat certifieringspaket som ger grundläggande grund för PRINCE2 och förståelse för att använda PRINCE2 i kombination med agila metoder.

Projektutbildningar

Grundläggande projektledning

Ger dig som är projektledare eller projektmedarbetare grundförutsättningarna att lyckas med projekt.

Praktisk projektledning

Ger praktisk kunskap om hur du professionellt ska leda ett projekt.

Motiverande ledarskap och effektiv kommunikation

Ger dig som projektledare verktyg att nå framgång.

Andra kurser och seminarium

MSP® Foundation

Internationellt vedertagen metod, bästa praxis och certifiering för styrning och ledning av program.

Leading SAFe®

Scaled Agile Framework (SAFe®) är ett internationellt ledande ramverk för att skala upp agil utveckling från teamnivå till program- och portföljnivå.

Introduktion till SAFe®

Introduktion till SAFE; ett ramverk för produktutveckling i stora organisationer där flera team ska jobba tillsammans i stora agila leveranser.

Introduktion till PRINCE2

Introduktion till PRINCE2; översikt över metodikens huvuduppbyggnad, principer, teman och processer.